ផ្សារ & រដ្ឋសភា

ផលិតផលលំអិត

ផលិតផលស្លាក

សម្ភារៈ : ភាពខុសគ្នាសម្ភារៈគឺអាចរកបាន។

ដំណើរការ : ភាពខុសគ្នាគឺអាចរកបានដំណើរការផលិត, បន្ទាប់មកដោយប្រើការផ្សារផ្សេងគ្នាឬម៉ាស៊ីនជួបប្រជុំគ្នា។

ផ្ទៃបញ្ចប់ : បញ្ចប់ផ្ទៃផ្សេងគ្នាគឺអាចរកបានដើម្បីតម្រូវ acc របស់អតិថិជន។


  • មុន:
  • បន្ទាប់:

  • ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ

    ជជែកតាមអ៊ីនធឺណិត WhatsApp!