• 1-1
 • 2-1
 • 3-1
 • 4
 • ការសម្ដែង

  ការសម្ដែង

 • forging

  forging

 • ម៉ាស៊ីនរលោងស្លាប់

  ម៉ាស៊ីនរលោងស្លាប់

 • តែមនិងម៉ាស៊ីនសន្លឹក

  តែមនិងម៉ាស៊ីនសន្លឹក

 • ម៉ាស៊ីនម្យ៉ាងវិញទៀត CNC

  ម៉ាស៊ីនម្យ៉ាងវិញទៀត CNC

 • ផ្សារនិងរដ្ឋសភា

  ផ្សារនិងរដ្ឋសភា

 • ម៉ាស៊ីនផលិតផលលោហៈធាតុផ្សេងទៀត

  ម៉ាស៊ីនផលិតផលលោហៈធាតុផ្សេងទៀត

 • ម៉ាស៊ីនសមាសភាគប្លាស្ទិចនិងកៅស៊ូ

  ម៉ាស៊ីនសមាសភាគប្លាស្ទិចនិងកៅស៊ូ

អាន​បន្ថែម

GMP company delivers quality products at a competitive price.We are one of the suppliers of Skoda and Audi auto company.
GMP is specialized in manufacturing and exporting many kinds of precision industrial components for several years. we mainly supply customized precision metal components to many industries throughout the world,including CNC machining components, castings,forging, bearing, stampings, die castings, plastic injection moulding parts etc.

អាន​បន្ថែម
ជជែកតាមអ៊ីនធឺណិត WhatsApp!